Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

PROTOKOLL

Är du intresserad av att läsa styrelseprotokollen meila sekreterare@tibetanskspaniel.org
så ordnar hon med det

Styrelseprotokoll 2024

Styrelseprotokoll 2023

Styrelseprotokoll 2022

 

 

Årsmöteshandlingar

2024

2021, 2022, 2023