Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

 
Anmälan görs under respektive utställning

Utställningsansvarig för SSTS är Lotta Östlund
Kontakt via mail: utstallning@tibetanskspaniel.org

Frågor ang Anmälan till SSTS CS utställningar är ni välkomna att kontakta
Pia Molin på utst.anmalan@tibetanskspaniel.org eller tel 070-7236664
 
LA ÖST och LA SYDOST se PM för kontaktuppgifter
 
 
UTSTÄLLNINGAR

Eskilstuna.      
OBS! Anmälan förlängd till den 19 mars!!                 
Officiell utställning 2023-04-08 
Domare: Gary Quest, England
 
 

Markaryd 
Officiell utställning 2023-05-14                        
Domare: Helen Almey, England(swe)
 
 

Hallstavik (ny utst.plats)
LA Öst - Officiell utställning 2023-05-20 
Domare: Asta Gudbergsdottir, Sverige
 
 

Vännäs 
Officiell utställning 2023-06-11 
Domare:Anna-Lena Angeria, Sverige
 
 

Tvååker 
Officiell utställning 2023-07-09    
Domare: Helle Dan, Danmark.
Presentation
 
 

Kalmar               
Officiell utställning 2023-07-29 
Domare: Marie Callert, Sverige
 
 

Tånga Hed (ny utst.plats och arrangör)
Officiell utställning 2023-09-30 
Domare: Karin Linde-Klerholm, Sverige.
Presentation
 
 

 

 

RESULTAT


Eskilstuna Resultat


Markaryd Resultat


Hallstavik Resultat


Vännäs Resultat


Tvååker Resultat


Kalmar Resultat


Tånga Hed Resultat