Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

PRA 

PRA - Progressiv Retinal Atrofi är en välkänd ärftlig sjukdom som leder till blindhet.

Båda ögonen angrips. Sjukdomen debuterar ofta med nattblindhet.
Arvsgång Autosomalt recessiv, detta innebär att båda föräldrarna till ett PRA-fall kan
vara friska anlagsbärare.Vid avel med 2 friska anlagsbärare finns det risk att 25 %
av avkomman drabbas av sjukdomen, 50 % blir friska anlagsbärare och 25 % är friska,
fria från anlag. Observera att dessa procentsatser är ett genomsnitt då man räknar i
mycket stora populationer och är inte tillämpbart i mindre.

De studier som genomförts av PRA hos tibetansk spaniel indikerar att det finns
åtminstone två olika genetiska orsaker till PRA i rasen. Den slutsatsen baseras på att
mutationen för  PRA3 visat sig förklara endast runt 60 % av de kliniska PRA-fallen i
rasen. Resterande 40 % orsakas sannolikt av en eller flera andra mutationer.

SKK:s grundregler kräver att hundar drabbade av PRA tas ur avel. Gäller såväl de som
är undersökta med ögonlysning som de som är gentestade för PRA3.

Eftersom man vid DNA-test vet vilka hundar som är bärare av PRA3-gen kan dessa
hundar användas sparsamt i aveln, men då med hund som är testad fri från PRA3.
Dessa valpar bör DNA-testas innan försäljning. SSTS målsättning är att på sikt eliminera
PRA3 ur rasen.

Föräldrar, avkommor och helsyskon till hundar som genom ögonlysning fått diagnosen
PRA, men efter DNA-test visat sig fria från PRA3, skall tas ur avel. Uppfödaren har en
skyldighet att informera övriga valpköpare i den drabbade kullen.
SSTS rekommenderar att alla hundar som används i avel bör testas för PRA3. 
Heriditärt fri innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder
själv kan anses fri från anlaget. För närvarande gäller i SSTS att det friade DNA-testet
gällande PRA3 inte får ligga mer än 3 generationer bakåt.

SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3

VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-testen för PRA3 hos SKK! gör det  HÄR!

DNA-TEST PRA3

Om båda föräldrarna till din hund är DNA-testade fria och har resultat inlagda i SKKs databas,
kommer din hund automatiskt att påföras beteckningen hereditärt fri och finns registrerad i
SKKs databas

Om du vill testa dina hundar så föreslår SKK och Avelskommittén detta labb: Genomia

Tänk på att alltid gå in och kontrollera resultatet på certifikatet också för att utesluta att
"tryckfels-nisse" har varit i farten.

Vi vill gärna att ni fortsätter att maila dina DNA-resultat även till SSTS: avelskommitten@tibetanskspaniel.org 

 

Information om DNA-test PRA3

PRA3 är en form av ögonsjukdomen PRA hos Tibetansk Spaniel och står för
åtminstone 60 % av de PRA-fall som vår ras kan drabbas av, vilket innebär
att det finns ytterligare minst en okänd mutation av ögonsjukdomen 

Vid avel är det enligt SKKs hälsoprogram krav på att föräldradjuren ska ögonlysas
och inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället. DNA-test är däremot frivilligt.
Fördelen med att utföra både DNA-test och ögonlysning är att ett DNA-test kan
identifiera drabbade individer med sjukdomen PRA3 redan innan den har brutit ut,
samt även bärare av PRA3.  Med ögonlysning identifierar man individer med
begynnande/pågående PRA-sjukdom som kommer från övriga former av PRA,
samt att man får en bredare information om ögats status.

Förklaring till de tre olika resultaten vid DNA-test för PRA3:

En CLEAR = Är fri från genen för PRA3 och kan ej drabbas av denna sjukdom.

  • Vid avel blir en valp efter två föräldrar som är CLEAR alltid CLEAR.

En CARRIER = Bärare - Kan aldrig utveckla PRA3 själv, hunden kan inte drabbas av
denna sjukdom, men kan föra PRA3-genenvidare till sina avkommor.

  • Vid avel löper en valp efter två föräldrar som är CARRIER risk att bli AFFECTED.

  • Vid avel blir en valp efter en CARRIER och en CLEAR antingen CLEAR eller CARRIER,
    dock aldrig AFFECTED.

En AFFECTED = Drabbad- hund är drabbad av sjukdomen PRA3, och får ej användas i avel.
 
En CARRIER får användas i avel men bara med en fritestad (CLEAR) hund. 


PRA3 - begränsning av "hereditärt friförklarad"
I mars 2021 beslutade SKKs avelskommitté att begränsa det antal generationer
i vilka en hund kan påföras beteckningen "hereditärt friförklarad" i stamböckerna
till tre. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på
nytt. Från och med nu kommer "hereditärt fri" endast läggas in på hundar i 
generation ett till tre i databasen. I praktiken betyder det att om någon av de 
testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre
än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret eller valpkullen,
DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.
För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt friförklarad i databasen sker
ingen förändring, de får alltså behålla denna beteckning oavsett hur många generationer
bak de DNA-testade släktingar finns som ligger till grund för beteckningen.

 

Länk till SKK HÄR

Allmänna frågor om DNA från SKK: LÄNK 

Frågor och Svar om DNA-test PRA3 Tibetansk Spaniel: LÄNK 

Så här gör man om man vill DNA-testa sin hund: LÄNK

Kända PRA-fall i Sverige     

RESULTATEN DNA-TEST PRA 3 

Finska tibbeklubbens lista över PRA-fall      

NMHK's (Norsk Miniatyrhund klubb) registrering av DNA-testresultat.