Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel


Anmälan görs under respektive utställning


Utställningsansvarig för SSTS är Lotta Östlund
Kontakt via mail: utstallning@tibetanskspaniel.org


Frågor ang Anmälan till SSTS CS utställningar är ni välkomna att kontakta
Pia Molin på utst.anmalan@tibetanskspaniel.org eller tel 070-7236664

LA ÖST och LA SYDOST se PM för kontaktuppgifter
Eskilstuna

Officiell utställning 2024-04-13 
Domare: Patric Ragnarsson, Sverige

Domarpresentation

Inbjudan

Till Anmälan


Hallstavik

Officiell utställning 2024-05-25
Domare: Katriina Huhtinen, Finland

Inbjudan

Till Anmälan


Tvååker

Officiell utställning 2024-07-07
Domare: Cindy Petterson

Inbjudan

Till Anmälan


Kalmar.

Officiell utställning 2024-07-27        
Domare: Rudi Brandt, Danmark

Inbjudan

Till Anmälan


Svenstavik

Officiell utställning 2024-08-02
Domare:

Inbjudan

Till Anmälan


Vårgårda.

Officiell utställning 2024-08-24    
Domare: Kirsten Pedersen, Danmark

Domarpresentation

Inbjudan

Till Anmälan


Burlöv.  

Officiell utställning 2024-09-15
Domare: Anders Tunold Hanssen, Norge

Domarpresentation

Inbjudan

Anmälan


Tillbaka


Eskilstuna ResultatTvååker ResultatKalmar ResultatSvenstavik ResultatVårgårda ResultatBurlöv Resultat