Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

              


Anmälan görs under respektive utställning


Utställningsansvarig för SSTS är Lotta Östlund
Kontakt via mail: utstallning@tibetanskspaniel.org


Frågor ang Anmälan till SSTS CS utställningar är ni välkomna att kontakta
Pia Molin på utst.anmalan@tibetanskspaniel.org eller tel 070-7236664

LA ÖST och LA SYDOST se PM för kontaktuppgifter
SSTS UTSTÄLLNINGAR

Eskilstuna 2024-04-13

Officiell utställning  
Domare: Patric Ragnarsson, Sverige 

Domarpresentation

PM Ringfördelning


Hallstavik 2024-05-25

Officiell utställning 
Domare: Katriina Huhtinen, Finland

Inbjudan

Till Anmälan


Tvååker 2024-07-06

Officiell utställning 
Domare: Cindy Petterson, Sverige 

Inbjudan

Till Anmälan


Kalmar 2024-07-27

Officiell utställning         
Domare: Rudi Brandt, Danmark

Inbjudan

Till Anmälan


Svenstavik 2024-08-02

Officiell utställning 
Domare: Börje Johansson

Inbjudan

Till Anmälan


Tånga Hed, Vårgårda 2024-08-24

TIBETHUND sammarrangemang med 
SvKtr, Shih-Tzu, Lhasa Apso

Officiell utställning     
Domare: Kirsten Pedersen, Danmark

Domarpresentation

Inbjudan

Till Anmälan


Burlöv 2024-09-15

Officiell utställning 
Domare: Anders Tunold Hanssen, Norge

Domarpresentation

Inbjudan

Anmälan


Tillbaka

Resultat

Eskilstuna ResultatTvååker ResultatKalmar ResultatSvenstavik ResultatVårgårda ResultatBurlöv Resultat