Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

DETTA HÄNDER!!

Vill du ordna en Aktivitet och kanske få ekonomisk bidrag? Läs mer HÄR!Intresseanmälan till Vårens BPH!
Mer information HÄR!Minnesanteckningar och bilder
från Uppfödarträffen den 18-19/11-23
på Grenna Hotel & Konferens
Läs den HÄR!


 
Utbildning
Det finns möjlighet för medlemmar i SSTS att fr.o.m år 2020
och tillsvidare få 500 kr i bidrag om man vill delta i SSKs
utbildningar. Max 5 personer/år
Är du intresserad? Hör av dig till oss!

Mer information finns på SKKs sida

Reviderat enl styrelsebeslut 2021-11-28BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning. 

Mer information får du HÄROm TRIPPELDIPLOM och vilka som har fått Diplom, kan du läsa mer om HÄR


Tillbaka