Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

Årsmöteshandlingar 2024                                         

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Budget och Utfall

Revisionsberättelse

Förslag till verksamhetsplan

Budgetförslag

Valberedningens förslag

 


2024 Års Hedersomnämnade

Årets Gåvomedlemsvärvare

Årets Hedersmedlem

Årets Aktive Medlem

Årets Trippeldiplom

Årets Ungdomsstipendiat


Tillbaka