Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

GDPR

Dataskyddsförordningen

Personuppgiftslagen (PUL) är ersatt med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Med anledning av att personuppgiftslagen (PUL) ersattes 2018-05-25 av dataskydds-
förordningen (GDPR) förändras nu rutinerna kring lagring av personuppgifter inom
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS)

Som ideell förening har SSTS tidigare på olika sätt sparat medlemmars personuppgifter
för att kunna bedriva och informera om föreningen verksamhet. 
I PUL var ideella föreningar undantagna de regler som gällerkring lagring av personuppgifter.
Med införandetav GDPR innefattas även ideella föreningar så som exempelvis SSTS.
I förändringen ingår att informera alla medlemmar och personer som på ett eller annat sätt
är aktiva inom SSTS hur vi hanterar personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas med
den för varje tillfälle gällande lagstiftning.

På följande länkar och webbsidor finns ytterligare information:
SKKs behandling av personuppgifter www.skk.se/pub

För föreningar och medlemsorganisationer, läs HÄR


GDPR i samband med anmälningar för medlemskap, kurser, tävlingar och andra
aktiviteter inom SSTS regi:

SSTS lagrar de personuppgifter i enlighet med GDPR

Genom att du lämna dina personuppgifter vid medlemskap, anmälan till aktivitet,
evenemang, kurser, tävling eller annat som anordnas i SSTS regi godkänner du
samtidigt att SSTS lagrar och behandlar dessa.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning.
Uppgifterna kan komma att användas vid andra tillfällen som gagnar SSTS och vår ras.

Mer information finns HÄR (SKK:s behandling av personuppgifter)