Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning

Vill du veta mer om din Hunds mentalitet?
BPH hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite
bättre och är 
värdefull i avelsarbetet för Tibetansk Spaniel. 
Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella
Beteende och Personlighetsbeskrivning, BPH, på flera håll i
landet. Den är utformad för att 
passa alla hundar, oavsett ras. 
Så för rasens skull gör gärna ett BPH, gå ihop 
några stycken,
det blir roligare då. 
En BPH-beskrivning tar ca 30-45 minuter.
Beskrivningen innehåller sju moment 
och syftar till att ge en
bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika 
situationer.
Det handlar bl a om att möta främmande personer, att leka
och 
leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om du vill
kan också hundens 
reaktion vid skott prövas. Efter att du och
din hund gått banan gör beskrivaren 
en muntlig redovisning
av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning
av dess personlighet. Din hund måste ha fyllt 12 månader för
att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns.
Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. 

När en hundras uppnår 200 eller 500 BPH-beskrivna individer
får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik
sammanställning. De innehåller massor 
av information om
rasens BPH-resultat.


Klubben bidrar med 300:-/ hund.
Kvittot på till mail kassor@tibetanskspaniel.org


> HÄR < kan du läsa mer om BPH.

> HÄR < kan du anmäla dig och din hund till BPH.
 

>HÄR< kan du se hur många Tibbar som gjort testet och fler vill vi att det blir!

 Mail: kontakt@tibetanskspaniel.org

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.