Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

Årsmötesprotokoll 2022, Digitalt

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Förslag till verksamhetsplan

Budgetförslag

Valberedningens förslag
Presentationer


2021 Års Hedersomnämnande

Årets Trippeldiplom: Lina Bäcklin och Åskvädrets Nemesis

                              Lena Djerf och Mic Mac Bumblebee

                              Elin Persson och Jaffadays Gloria Dei

Årets Gåvomedlemsvärvare: Britt Eriksson

Årets Hedersmedlem: Britt-Marie Björk och Anja Hansson

Årets Aktive Medlem: inga förslag har inkommit

Årets Ungdomsstipendiat: inga förslag har inkommit