Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

RASSTANDARD  för Tibetansk Spaniel

Ny rasstandard för Tibetansk Spaniel!
Den 30 juli 2021 publicerade SKK en ny rasstandard för Tibetansk Spaniel.
Den fastställdes av FCI 2015-03-18 och den svenska översättningen, utförd
av SKK Arbetsgruppen 
för standardfrågor, fastställdes av SKK 2020-09-18.

Ändringarna gentemot den föregående standarden (fastställd av SKK 2003-10-08)
är endast 
redaktionella och är föranledda av att FCI utför ett standardiserings-
arbete med att ändra 
alla rasstandarder till att följa en gemensam mall.

Länkar


-RASSTANDARD för TIBETANSK SPANIEL


-DOMARKOMPENDIUM FÖR TIBETANSK SPANIEL 2021

Kompendiumet finns att köpa i Shopen!