Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

RASPRESENTATION

Tibetansk Spaniel är en frisk och sund ras
som kan bli mycket gammal,15 år är ingen
ovanlighet och den är aktiv upp i hög ålder.

SSTS, tillsammans med uppfödarna av rasen,
arbetar aktivt med att tibetansk spaniel som
ras skall förbli friskoch långlivad samt bibe-
hålla sin sunda exteriör. 

I RAS-dokumentet kan du fördjupa dig om
rasens hälsa.

Inför varje uppdatering av RAS-dokumentet
har SSTS skickat ut en enkät där tibbeägarna
fått svara på frågor kring hälsa.
Resultatet har på det stora hela varit glädjande
vid alla enkät tillfällen. Vid den senaste år 2020,
som innehöll 514 svar, ansåg de allra flesta
tibbeägarna (ca 95%) att deras hund var frisk.

Vill du ha en fyrbent kompis som:

• är utåtriktad, glad och nyfiken 
• är en av våra friskaste raser 
• inte kräver mycket pälsvård 
• både tycker om att mysa i värmen och
  busa i snön 
• som älskar att sitta högt och larmar när
  det behövs 
• är lika förtjust i att flanera på stan som
  att gå på äventyr i skogen


Här finns ett informationsblad om Tibetansk
Spaniel som Du gärna får skriva ut och ge
till de som är intresserade av vår ras:

Informationsblad om Tibetansk Spaniel

TIBETANSK SPANIEL

Som namnet säger, kommer rasen ursprung-
ligen från Tibet, där de lär ha funnits sedan
urminnes tider. Det sägs att de var munkarnas
speciella skyddslingar. Från de höga kloster-
murarna höll de uppsikt över nejden och vars-
lade klosterinvånarna när någon/något närmade sig.

Under kulturrevolutionen i Kina som även som
även drabbade Tibet hårt, förstördes stora
mängder kloster och därmed höll rasen på att
utplånas i sin ursprungliga miljö. Rasen kom till
Europa, England, under slutet av 1800-talet och
då ofta som gåvor.

I början av 1900-talet blev engelska uppfödare
intresserade av rasen och 1934 godkändes den
första rasstandarden i England. Även om
ursprungslandet är Tibet, har vår moderna
tibetansk spaniel utvecklats i England som i
hundsammanhang räknas somdess hemland.
Det är med andra ord The Tibetan Spaniel
Association i England som har vetorätt i allting
rörande rasens standard.

1955 registrerades Sveriges första tibetansk
spaniels i SKK, de var importerade från
England. Långsamt blev rasen populär och
antalet ökade successivt i lagom takt. Ökningen
av antal tibetansk spaniel registrerade i SKK
har varit stadig och underde senaste åren har
det registrerats nästan 300 stycken årligen.

Till sin karaktär är en tibetansk spaniel en liten
söt, självsäker, pigg, självständig och mycket
alert hund som man kan ha med sig överallt,
från fjällvandringen till fredagsmyset i soffan.
Liksom förfäderna i Tibet älskar den att ligga
högt med god uppsikt över sitt revir.
Den älskar sin familj och de som en gång
vunnit en tibetansk spaniels förtroende har en
vän för alltid. Om den får vara med sin familj
mår den väl och kommer att vara till stor glädje
under många år.

Det är en frisk och sund ras ca 25 cm hög och
väger ca 6 kg. Pälsen är lättskött, en grundlig
genomborstning en gång i veckan med koll av
klor och ett bad då och då är allt som behövs.
En tibetansk spaniel kan bli mycket gammal,
det finns de som blivit såväl 15 år som äldre.

Alla färger och färgkombinationer är tillåtna,
från vitt till svart och allt där emellan. Vanligast
är sobelfärgen som finns i många olika nyanser.


Tillbaka