Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

TIDNINGSKOMMITTÉN

Kommittén består av: 

Anette Ståhl
Mail: anette.tibbe@outlook.com
tel 0761601414

Jessica Kallander
Mail: tidning@tibetanskspaniel.org

Vill gärna vara en till! Intresserad?
Kontakta Anette Ståhl

 

TIDNINGSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Tidningskommittén har till uppgift att utforma klubbens tidning och
se till att denna utkommer med 3 nummer per år (april, augusti, december) samt 1 almanacka och ansvara för att innehållet
tillgodoser medlemmarnas behov av information om klubbens aktiviteter. 

Sista manusdag för allt material är 1 mars, 1 juli och 1 november.

Tidningskommittén ser gärna att material kommer in fortlöpande då det tar sin tid
att sätta ihop tidningen.

Har Du förslag på något eller någon du vill vi skall skriva om eller egna berättelser,
manus, foton och annonser, sänd gärna in detta till tidning@tibetanskspaniel.org

Tidningskommittén förbehåller sig rätten att korta ned eller ta bort eventuellt stötande
material. Du ansvarar själv för att riktighet i sak och innehåll.

Ansvarig utgivare: Pia Molin  issn: 32 134

Du kan välja om du vill få tidningen i brevlådan eller digitalt. Om du vill ha tidningen
Digitalt maila till medlem@tibetanskspaniel.org och skriv gärna "digital tidning"
i ämnesraden.


Tack på förhand // Tidningskommittén
16/4-22 webmaster


ANNONSER

Helsida inklusive foto 300 kr per nr

Halvsida inklusive foto 150 kr per nr

Fjärdedelssida stående 75 kr per nr

Kommersiell helsida inklusive foto 700 kr/ nr

Kommersiell halvsida inklusive foto 400 kr/ nr

In Memorian Fjärdedelssida Gratis

Championannons Helsida Gratis

Annonskostnader faktureras efter det att tidningen är tryckt och distribuerad.
Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med 20 % per år och
påminnelseavgift 50 kronor.