Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

OMPLACERING

Ibland händer det att man av olika anledningar inte kan                  
behålla sin hund och här kan du lägga upp en annons.
Skriv en kortfattad beskrivning av hunden,namn och          
registreringsnummer, hälsostatus, omplaceringsorsak 
och kontaktinformation. 

En bild på hunden är alltid trevligt.

1. Om du är en Privatperson som vill annonsera här på SSTS
omplaceringslista, så krävs att Du är medlem i SSTS och att
hunden är registrerad i SKK

2. Om du är Uppfödare så krävs att Du är medlem i SSTS och
att valphänvisningsregler är uppfyllda. SSTS valphänvisningsregler
hittar du HÄR   

Reviderat 2021-02-18

Annonsen ligger kvar i 10 veckor och tas därefter bort om inte
annonsören meddelar att den ska vara kvar.

Skicka ditt mail med alla uppgifter, samt ev bild,på den hund som
ska omplaceras / säljas till valplistan@tibetanskspaniel.org  


SÖKES FÖR OMPLACERING