Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

OMPLACERING

Ibland händer det att man av olika anledningar inte kan                  
behålla sin hund och här kan du lägga upp en annons.
Skriv en kortfattad beskrivning av hunden,namn och          
hälsostatus, omplaceringsorsak och kontaktinformation. 

En bild på hunden är alltid trevligt.

1. Om du är en Privatperson som vill annonsera här på SSTS
omplaceringslista, så krävs att Du är medlem i SSTS och att
hunden är registrerad i SKK

2. Om du är Uppfödare så krävs att Du är medlem i SSTS och
att valphänvisningsregler är uppfyllda. SSTS valphänvisningsregler
hittar du HÄR 

HÄR anmäler du Dig!

Skicka ev bild på den hund som ska omplaceras till valplistan@tibetanskspaniel.org 

Reviderat 2021-02-18

Annonsen ligger kvar i 10 veckor och tas därefter bort om inte
annonsören meddelar att den ska vara kvar.