Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

Årsmötesprotokoll 2021, Digitalt

Protokoll signerat
VoteIT


Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Förslag till versamhetsplan

Budgettförslag

Valberedningens förslag

Motioner och Styrelsens Svar

Motion och svar


Årets Aktiva Medlem: ingen anmäld

Årets Trippeldiplom: Lina Bäcklin och Åskvädrets Athena SE53530/2016

Årets Gåvomedlemsvärvare: Ulrika Staaf, Orakels kennel