Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

AVEL & HÄLSA

Tibetansk Spaniel är en frisk och sund ras som kan                         
bli mycket gammal,15 årär ingen ovanlighet och den är
aktiv upp i hög ålder. SSTS, tillsammans med uppfödarna
av rasen, arbetar aktivt med att tibetansk spaniel som ras
skall förbli frisk och långlivad samt bibehålla sin sunda
exteriör. 

I RAS-dokumentet kan du fördjupa dig om rasens hälsa.
Inför varje uppdatering av RAS-dokumentet har SSTS
skickat ut en enkät där tibbeägarna fått svara på frågor
kring hälsa.
Resultatet har på det stora hela varit glädjande vid alla
enkättillfällen. Vid den senaste år 2020, som innehöll
514 svar, ansåg de allra flesta tibbeägarna (ca 95%)
att deras hund var frisk.

RAS - Rasspecifik avelsstrategi och Hälsoenkäter

 

SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3

VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-testen för PRA3 hos SKK, gör det  HÄR!

DNA-TEST PRA3

Om båda föräldrarna till din hund är DNA-testade fria och har resultat inlagda i SKKs databas,
kommer din hund automatiskt att påföras beteckningen hereditärt fri och finns registrerad i
SKKs databas

Om du vill testa dina hundar så föreslår SKK och Avelskommittén detta labb: Genomia

Tänk på att alltid gå in och kontrollera resultatet på certifikatet också för att utesluta att
"tryckfels-nisse" har varit i farten.

Vi vill gärna att ni fortsätter att maila dina DNA-resultat även till SSTS: avelskommitten@tibetanskspaniel.org 

SSTS Avelskommitté består av:
Christina Fogel, sammankallande
Pia Molin, Lena Brehmer, Anette Nordmark (DK)