Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

AVEL & HÄLSA

Tibetansk Spaniel är en frisk och sund ras som kan                         
bli mycket gammal,15 årär ingen ovanlighet och den är
aktiv upp i hög ålder. SSTS, tillsammans med uppfödarna
av rasen, arbetar aktivt med att tibetansk spaniel som ras
skall förbli frisk och långlivad samt bibehålla sin sunda
exteriör. 

I RAS-dokumentet kan du fördjupa dig om rasens hälsa.
Inför varje uppdatering av RAS-dokumentet har SSTS
skickat ut en enkät där tibbeägarna fått svara på frågor
kring hälsa.
Resultatet har på det stora hela varit glädjande vid alla
enkättillfällen. Vid den senaste år 2020, som innehöll
514 svar, ansåg de allra flesta tibbeägarna (ca 95%)
att deras hund var frisk.


 

RAS - Rasspecifik avelsstrategi och Hälsoenkäter 

SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3

VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-testen för PRA3 hos SKK, vet@skk.se


DNA-TEST PRA3      

Om båda föräldrarna till din hund är DNA-testade fria och har resultat inlagda i SKKs
databas, kommer din hund automatiskt att påföras beteckningen hereditärt fri och
finns registrerad i SKKs databas

2024-01-22, SSTS är nu registrerad hos Genomia Lab. Som medlem får man
10 % rabatt på genetiska tester. B.l.a PRA 3. 
För att erhålla rabatten måste medlemmarna
göra en onlinebeställning och välja SSTS som klubb. OBS! Om du inte kan fylla i rätt ruta i beställningen, ska du alltid ange klubbens namn, Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel,
i orderanteckningarna. Efter att ha mottagit beställningen kommer dom att justera priset.

Om du vill testa dina hundar så föreslår Avelskommittén detta labb: Genomia

Tänk på att alltid gå in och kontrollera resultatet på certifikatet också för att utesluta att
"tryckfels-nisse" har varit i farten.

Vi vill gärna att ni fortsätter att maila dina DNA-resultat även till SSTS: avelskommitten@tibetanskspaniel.org 

SSTS Avelskommitté består av:
Christina Fogel, sammankallande
Lena Brehmer, Anette Nordmark (DK) och Christina Johansson