Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

Valpkull/ Väntad kull

Din e-post

Kennelnamn- Ort

Födelsedatum/ Förväntat datum

Antal valpar, kön och färg

efter Hanhund och Reg.nr

undan Tiken och Reg.nr

Uppfödarens namn

Telefon nr

E-post

ev. Hemsida

Ange om du skänker Gåvomedlemskap (finns inte kennelnamn, skriv uppfödarnamn)

Ditt meddelande