Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

HUND SOM ÄR MEST LIK SIN ÄGARE.

I denna klass deltog 3 bilder.

Domare i klass 13-20, dvs de roliga klasserna är Karen Dewey, en mycket välkänd uppfödare av  Blodhund i USA (Kennel Soonipi) som själv har visat fram sina hundar till flertalet BIS-segrar.
Detta är mycket sällsynt i USA där de flesta använder professionella handlers. Karen älskar de tibetanska raserna och blev glad och hedrad att bli tillfrågad att vara domare. Hon sa att det
var väldigt svårt!
Alla foton skickades anonymt till Karen Dewey utan namn.

Grattis till alla placerade!


Vinnaren Hund som är mest lik sin ägare. Nr 1. Anneli Djurman


Nr 2. Ingela Holm


Nr 3. Lina Bäcklin

TILLBAKA