Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

BÄSTA HUVUDET TIKAR.

I denna klass deltog 35 bilder.

Domare i klass 5, 6, 11 och 12 (vuxenklass hanar och tikar, bästa huvud hanar och tikar)
är Barbara McConnell (Pechenga), Kanada.
Barbara har haft tibetansk spaniel längre än någon annan som är aktiv i rasen i Kanada.
Hon ägde den första importen som vann en kanadensisk titel och den första BIS-vinnande
tibetansk spanieln. Hennes hundar har också vunnit lydnadstitlar.
Alla bilder skickades anonymt till Barbara McConnell.

Grattis till alla placerade! 


Vinnaren i Bästa huvudet tikar. Nr 1. Lena Brehmer


Nr 2. Susie Lexelius


Nr 3. Kajsa Laurila


Nr 4. Lena Brehmer


Nr 5. Christina Fogel

TILLBAKA