Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

VUXEN HANAR.

Domare i klass 5, 6, 11 och 12 (vuxenklass hanar och tikar, bästa huvud hanar och tikar)
var Barbara McConnell (Pechenga), Kanada.
Barbara har haft tibetansk spaniel längre än någon annan som är aktiv i rasen i Kanada.
Hon ägde den första importen som vann en kanadensisk titel och den första BIS-vinnande
tibetansk spanieln. Hennes hundar har också vunnit lydnadstitlar.
Alla bilder skickades anonymt till Barbara McConnell.

Grattis till alla placerade!


Vinnaren Vuxen Hanar. Nr 1. Anja Hansson


Nr 2. Britt-Marie Björk


Nr 3. Anneli Djurman


Nr 4. Annica Wahlström


Nr 5. Eva Engvall

TILLBAKA