SSTS

SSTS 

äg. Mona Frejborg

SÖNDAG 5 April i Eskilstuna, 09.30 föreläsning av Tony Moran
”Vad är det som gör en bra Tibetansk Spaniel”

Årsmöte SSTS ca kl 13.00

Några av våra sponsorer:

 

 

                                          

 mail: kontakt@tibetanskspaniel.org


Senaste Nytt:

 

2020-02-10
2020-02-10
2019-12-03