SSTS

SSTS 

äg. Mona Frejborg

Motioner till SSTS årsmötet 5/4-2020, ska vara sekreteraren
tillhanda senast 5/2-2020, poststämpel eller mail datum gäller!
Motionerna kan postas till Gunilla Eriksson, Storgatan 2,
83341 Hammerdal. eller via mail: som en bifogad fil till
agunilla.eriksson@hotmail.com

Några av våra sponsorer:

                                                         

 mail: kontakt@tibetanskspaniel.org


Senaste Nytt:

 

2019-12-03