SSTS

Rasstandard för Tibetansk Spaniel

 Ny rasstandard för Tibetansk Spaniel

 Den 30 juli 2021 publicerade SKK en ny rasstandard för Tibetansk Spaniel. Den fastställdes av FCI 2015-03-18 och den svenska översättningen, utförd av SKK Arbetsgruppen för standardfrågor, fastställdes av SKK 2020-09-18.

 Ändringarna gentemot den föregående standarden (fastställd av SKK 2003-10-08) är endast redaktionella, och är föranledda av att FCI utför ett standardiseringsarbete med att ändra alla rasstandarder till att följa en gemensam mall.

Länk till SKKs webbplats

 

 

Tillbaka till Om Tibetansk Spaniel