SSTS

RAS - Rasspecifik avelsstrategi

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.
 
Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp av svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den
avelsstrategi som gäller för rasen. RAS bör uppdateras vart
5e år, nästa uppdatering beräknas vara klar hösten 2020

Om du har frågor och funderingar kring RAS, ta kontakt med avelskommittén.

Tillbaka till Avel & Hälsa