SSTS

Uppfödare

Här finns en listan över Tibetansk Spanieluppfödare, som är medlemmar i
SSTS och gemensamt arbetar i SSTS:s avelsstrategis anda för en frisk och
sund Tibetansk Spaniel.


 
Vill du som Uppfödare stå med på listan, Läs detta först!

Viktigt att alla uppfödare kontrollerar sina kontaktuppgifter så de är aktuella! 
Vid ändring till Hemsidan maila: webmaster@tibetanskspaniel.org
Vid ändring till Medlemsregistret görs detta via denna länk


Nu kan uppfödare registrera sina valpar via SKK:s e-tjänst : 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/valpregistrering/


 

Krets Övre Norra
Norrbotten, Västerbotten

Krets Nedre Norra
Jämtlands län, Västernorrland
Gävleborgs län, Dalarna

Krets Mälardalen
Södermanland, Västmanland

Lokalavdelning Öst
Uppsala län, Stockholms län

Krets Vänerområdet
Värmlands län

Krets Väst
Västra Götaland

Lokalavdelning Sydost
Kronobergs län, Östergötland,
Kalmar län,Jönköpings län

Krets Skåne

 

Tillbaka till Köpa Tibetansk Spaniel