SSTS

Avelskommittén

 

Avelskommittén kan ge allmän information gällande avelsfrågor. Denna information bygger på utvärderingar och sammanställningar som redovisas i RAS.

 Avelskommittén kan endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om tilltänkta avelsdjur och dess avkommor.

 Vad gäller enskilda individer kan Avelskommittén endast hänvisa till hundägaren, som enligt SKKs grundregler alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund.

 Det är alltid uppfödaren som ansvarar för den enskilda parningen.

  Avelskommitténs kontaktuppgifter finner ni >>här<<