SSTS

 SSTS Regler för Valplistan

 1. Att uppfödaren är medlem i SSTS.

 2. Att SKK:s grundregler och avelspolicy samt även Jordbruksverkets regler tillämpas vid uppfödning och försäljning av valpar.

 3. Att uppfödare har god kännedom om rasens avelsstrategi RAS (finns här på klubbens hemsida
  eller kan rekvireras från klubbens sekreterare) och
  att den planerade parningen inte strider mot denna.

 4. Att ögonlysning på bägge föräldradjuren, som SKK godkänner, krävs för att få stå med på valplistan. 

  Ögonlysning skall inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället. Vid osäkra intyg kontaktas SKK. 

 5. Tik ska ha uppnått en ålder av 18 månader vid parningen
  Tik över 7 år får inte användes i avel om hon
  inte haft en valpkull tidigare
  Hanen ska ha uppnått en mogen ålder

 6. Att föräldradjuren skall ha minst 2:a pris/very good
  vid officiell utställning.

  Med hänsyn till Coronapandemin, COVID-19 samt SKK:s nuvarande rekommendationer, beslutar SSTS styrelse att följa SKK:s rekommendationer genom att medge en generell dispens från kravet i SSTS valphänvisning, Att föräldradjuren skall ha minst 2:a pris/very good vid officiell utställning. Den generella dispensen förlängs från 2020-12-31 till och med
  2021-05-31, Reviderat enl beslut 2021-03-30 Dispensen kan komma att förlängas om SKK:s rekommendationer kvarstår.

 7. Att de valpar uppfödaren önskar förmedlade anmäls av uppfödaren via mail till valplistan@tibetanskspaniel.org 

  OBS! Mailet ska innehålla följande uppgifter: Mall!
  Kennelnamn -Ort 
  Födelsedatum
  Antal valpar, kön och färg
  Föräldrar, regnr 
  Uppfödarens namn telefonnr.
  E-post.
  Hemsida.
  Ange om ni skänker Gåvomedlemskap. (Finns inte kennelnamn, skriv uppföarens namn)


 8. Att meddela valplistan@tibetanskspaniel.org när samtliga valpar i kullen är sålda. Valpkullarna ligger kvar på listan i 8 veckor från valparnas födelsedatum., därefter tas de bort om inte uppfödaren meddelar att kullen skall ligga kvar på listan. Reviderat enl styrelsebeslut 2021-03-30

  Väntad valpkull tas bort veckan efter väntad valpning, den flyttas inte upp till födda valpar automatiskt. 
  Uppfödaren måste själv kontakta valplistan@tibetanskspaniel.org med uppgifter om antal födda valpar, kön, färg och födelsedatum.

OBS! Det kan ta upp till 14 dagar innan kullarna kommer ut på Valplistan efter att valplistan@tibetanskspaniel.org har fått mail från uppfödaren, så var gärna ute i god tid med att meddela att ni vill få ut er kull.

 

 Tillbaka till Köpa Tibetansk Spaniel