SSTS

Valplistans regler

 
 1. Att uppfödaren är medlem i SSTS.

 2. Att SKK:s grundregler och avelspolicy samt även Jordbruksverkets regler tillämpas vid uppfödning och försäljning av valpar.

 3. Att uppfödare har god kännedom om rasens avelsstrategi RAS (finns här på klubbens hemsida eller kan rekvireras från klubbens sekreterare) och att den planerade parningen inte strider mot denna.

 4. Att ögonlysning som SKK godkänner, krävs för att få stå med på valplistan. Vid osäkra intyg kontaktas SKK.

 5. Att föräldradjuren skall ha minst 2:a pris/very good vid officiell utställning.

 6. Att de valpar uppfödaren önskar förmedlade anmäls av uppfödaren via mail till valplistan@tibetanskspaniel.org

  OBS! Mailet ska innehålla fullständiga uppgifter om kullen dvs födelsedatum, antal valpar och färg, föräldrar och deras registreringsnummer samt kontaktuppgifter  till uppfödaren. 
  Ange även om ni vill få med att ni skänker gåvomedlemskap.


 7. Att meddela valplistan@tibetanskspaniel.org, när samtliga valpar i kullen är sålda. Valpkullarna ligger kvar på listan i 10 veckor, därefter tas de bort om inte uppfödaren meddelar att kullen skall ligga kvar på listan.

  Not. Ögonlysning som SKK godkänner krävs för att få valphänvisning. Vid osäkra intyg kontaktas SKK.

  Väntad valpkull tas bort veckan efter väntad valpning, den flyttas inte upp till födda valpar automatiskt. 
  Uppfödaren måste själv kontakta valplistan@tibetanskspaniel.org med uppgifter om antal födda valpar, kön, färg och födelsedatum.


OBS! Det kan ta upp till 14 dagar innan kullarna kommer ut på Valplistan efter att valplistan@tibetanskspaniel.org har fått mail från uppfödaren, så var gärna ute i god tid med att meddela att ni vill få ut er kull.

 

 

 Tillbaka till Köpa Tibetansk Spaniel