SSTS

 SSTS Regler för Valplistan

 1. Att uppfödaren är medlem i SSTS.

 2. Att SKK:s grundregler och avelspolicy samt även Jordbruksverkets regler tillämpas vid uppfödning och försäljning av valpar.

 3. Att uppfödare har god kännedom om rasens avelsstrategi RAS (finns här på klubbens hemsida eller kan rekvireras från klubbens sekreterare) och att den planerade parningen inte strider mot denna.

 4. Att ögonlysning på bägge föräldradjuren, som SKK godkänner, krävs för att
  få stå med på valplistan. 
  Ögonlysning skall inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället. Vid osäkra intyg kontaktas SKK. 

 5. Tik ska ha uppnått en ålder av 18 månader vid parningen
  Tik över 7 år får inte användes i avel om hon inte haft en valpkull tidigare
  Hanen ska ha uppnått en mogen ålder

 6. Att föräldradjuren skall ha minst 2:a pris/very good vid officiell utställning.

 7. Att de valpar uppfödaren önskar förmedlade anmäls av uppfödaren via mail till valplistan@tibetanskspaniel.org 

  OBS! Mailet ska innehålla följande uppgifter:
  Kennelnamn -Ort 
  Födelsedatum
  Antal valpar, kön och färg
  Föräldrar, regnr 
  Uppfödarens namn telefonnr.
  E-post.
  Hemsida.
  Ange om ni skänker Gåvomedlemskap. (Finns inte kennelnamn, skriv uppfödarens namn)


 8. Att meddela valplistan@tibetanskspaniel.org när samtliga valpar i
  kullen är sålda. Valpkullarna ligger kvar på listan i 8 veckor från annonsens införande vecka, därefter tas de bort om inte uppfödaren meddelar att
  kullen skall ligga kvar på listan.
  Reviderat enl styrelsebeslut 2021-03-30

  Väntad valpkull tas bort veckan efter väntad valpning, den flyttas inte
  upp till födda valpar automatiskt. Uppfödaren måste själv kontakta valplistan@tibetanskspaniel.org med uppgifter om antal födda valpar,
  kön, färg och födelsedatum.

 

Tillbaka till Valplistan

Tillbaka till Köpa Tibetansk Spaniel