SSTS

Kretsar med kontaktpersoner

VAD GÖR ETT KRETSOMBUD?  

Övre norra

 Karin Zetterström Telefon: 0738-168143 
Trefaldighetsvägen 47, 835 61 Föllinge 
 E-post: karin.zetterstrom@spray.se

 Nedre norra

Vakant!
Är du intresserad? Läs gärna igenom 
"Vad gör ett Kretsombud"
Frågor: ordförande@tibetanskspaniel.org

Mälardalen 

Anci Hurtig Telefon: 076-1352796, 016-5411427
Skyttegatan 27A, 632 26 Eskilstuna
E-post:  panhurs@hotmail.com

 Väst

Marie Löfgren Telefon:0322-50810, 073-6792325

Vänerområdet

Christina Fogel Telefon: 070-671 37 36
Härlunda L:a Skattegården, 532 94 Skara
E-post: info@bainangs.se

Skåne

Elisabeth Björk Telefon: 070-225 50 18
Stortorget 15, 27143 Ystad
E-post: elisabeth1bjork@hotmail.com

 

 Tillbaka till Om SSTS