SSTS

Aktiviteter SSTS

SSTS Digitalt ÅRSMÖTE 2021
Genomfört 24-26 mars 2021

*************************

Vårens Aktiviteter

Vi har i styrelsen anordnat lite aktiviteter i vår för er som vi hoppas ska vara av intresse. Föredragen sker Digitalt med Zoom och om du är medlem så kan du anmäla dig till annika@nynasgard.se så skickar vi inloggningslänken veckan före

* Vi Tackar Patrik Tengdelius för hans Digitala föredrag om foder, PrimaDog som var 29 mars

*Vi har nu dragit vinnarna, från påskpromenaden till förmån för vår hälsofond. De har fått ett mail och är presenterade på SSTS facebooksida .  Den var 2-4 april    

* Vi tackar Moa Person:för hennes Digitala föredrag
 Ann Wynyard ”The Queen of the Tibetan Spaniel” som var 15 april

* Vi tackar Prof. Hilde Nybom för hennes föreläsning som var 18 maj. Tyvärr kom inte alla åt föreläsningen. Alla som anmält sig och inte kom in skickar Annika en föreläsningslänk, får ni inte länken maila annika@nynasgard.se Har ni frågor att ställa till Hilde, maila Annika så vidarebefodras dom till henne..

Presentation

Jag heter Hilde Nybom, och är ganska nybliven pensionär. Under mitt yrkesliv var jag professor i genetik och
växtförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet på Balsgård utanför Kristianstad med ansvar bland annat för att ta fram
nya äpplesorter. Genetik kan man även ha nytta av i
hundavel, och jag har fött upp wheaten terrier sedan 1987 (kennelnamn Lakkas) vilket bland annat resulterat i
Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj samt Hamiltonplaketten. Dessutom är jag sedan många år sekreterare i vår rasklubb, SWTK, samt medlem i redaktörsgruppen för vår klubbtidning. Jag håller även i uppfödarutbildningen hos min länsklubb (Nordskånska kennelklubben). Mitt föredrag kommer att handla om avelsplanering och nedärvning av viktiga egenskaper hos tibetansk spaniel, samt vilka av dessa arvsanlag man kan fastställa med DNA-tester. Ett komplicerat ämne men det
blir många fina bilder!

*************************

Det finns möjlighet för medlemmar
i SSTS att fr.o.m år 2020 och
tillsvidare få 500 kr i bidrag om man 
vill delta i SSKs Uppfödarutbildning
på distans. Max 5 st
Mer information finns på SKKs sida

Reviderat enl styrelsebeslut 2021-01-14

************************
GDPR

SSTS lagrar de personuppgifter i enlighet med GDPR

Genom att du lämna dina personuppgifter vid medlemskap, anmälan till aktivitet, evenemang, kurser, tävling eller annat som anordnas i SSTS regi godkänner du samtidigt att SSTS lagrar och behandlar dessa. Alla personuppgifter behandlas
i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Uppgifterna kan komma att användas vid andra tillfällen
som gagnar SSTS och vår ras.

Mer information finns HÄR 

*************************

 Mail: kontakt@tibetanskspaniel.org