SSTS

Aktiviteter SSTS

 Årsmöteskallelse


         SSTS LA SYDOST

Inbjuder till årsmöte

Söndagen den 17 februari 2019 klockan 13.00

Slätafly Skola, Slätafly, Torsås
För vägbeskrivning: ring Lotta Östlund, telefon 073 0537569

Dagordning enligt klubbens stadgar delas ut på årsmötet tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Motioner skall vara sekreteraren Lena Brehmer tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. 

Skriv till: Lena Brehmer
Mosekrog 317, 393 65 Kalmar

kangris@telia.com 

Vi bjuder på lättare förtäring! 

Varmt Välkomna!


 
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
Lokalavdelning Öst

Kallar till årsmöte

               Tid: Söndagen den 17 februari 2019 kl 13.00

               Plats: Agneta Reis Kvilunda Norrtälje

Dagordning enligt Lokalavdelningens stadgar som finns på vår hemsida www.sstsost.se
Motioner som skall behandlas på årsmötet skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda senast torsdagen den 17 januari 2019 under mailadress tove@blackrills.se eller per post till Tove Eriksson Tingshögsgatan 11, 75334 Uppsala

Kaffe/te och smörgåsar kommer medlemmarna bjudas på från kl 12.30.

För vägbeskrivning kontakta Agneta Reis tel 0176 237160 alt 0702 501 348.

Styrelsen för SSTS LA ÖST önskar samtliga medlemmar varmt välkomna!


 

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
Central Styrelse kallar till Årsmöte

Tid: Söndagen den 7 april 2019 kl 13.00

Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna

Dagordning, enligt klubbens Stadgar, finns på vår hemsida www.tibetanskspaniel.org

Motioner som ska behandlas skall skriftligen vara
sekreteraren tillhanda, senast 60 dagar innan mötet,
mail: anderssonoliviaa@hotmail.com

Vi bjuder på kaffe och smörgås, så anmäl ert deltagande till kain.kayenns@telia.com

Adress: Vilsta sporthall, Vasavägen 80, Eskilstuna.  S. Eskilstuna mellan väg 230 och väg 80

Styrelsen önskar samtliga medlemmar varmt Välkomna!