SSTS

Avel & Hälsa

RAS Rasspecifik avelsstrategi

HÄLSO ENKÄTER

PRA-FALL

RD -RENAL DYSPLASI (tidigare PNP)

DNA-TEST PRA 3

SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3

VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-testen
för PRA3 hos SKK, gör det  HÄR!

PRA3 - begränsning av "hereditärt friförklarad"
I mars 2021 beslutade SKKs avelskommitté att begränsa det antal generationer
i vilka en hund kan påföras beteckningen "hereditärt friförklarad" i stamböckerna
till tre. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på
nytt. Från och med nu kommer "hereditärt fri" endast läggas in på hundar i 
generation ett till tre i databasen. I praktiken betyder det att om någon av de 
testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre
än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret eller valpkullen, DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt friförklarad i databasen sker ingen förändring, de får alltså behålla denna
beteckning oavsett hur många generationer bak de DNA-testade släktingar finns
som ligger till grund för beteckningen.

Länk till SKK HÄR

Hälsofonden

Mail: avelskommitten@tibetanskspaniel.org