SSTS

Avel & Hälsa

RAS 

HÄLSO ENKÄTER

PRA-FALL

RD -RENAL DYSPLASI (tidigare PNP)

DNA-TEST PRA 3

KONTAKTUPPGIFTER AVELSKOMMITTÉN

SKK har uppdaterat sin informationen om PRA3

VIKTIGT att du registrerar resultaten av DNA-testen
för PRA3 hos SKK, gör det 
HÄR!

PRA3 - begränsning av "hereditärt friförklarad"
I mars 2021 beslutade SKKs avelskommitté att begränsa det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen "hereditärt friförklarad" i stamböckerna till tre. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt.Från och med nu kommer "hereditärt fri" endast läggas in på hundar i generation ett till tre i databasen. I praktiken betyder det att om någon av de testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt friförklarad i databasen sker ingen förändring, de får alltså behålla denna beteckning oavsett hur många generationer bak de DNA-testade släktingar finns som ligger till grund för beteckningen.

Länk till SKK HÄR

Hälsofonden

Mail: avelskommitten@tibetanskspaniel.org