SSTS

BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning

Vill du veta mer om din Hunds mentalitet?

BPH hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är
värdefull i avelsarbetet för Tibetansk Spaniel. 
Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella Beteende och Personlighetsbeskrivning, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att
passa alla hundar, oavsett ras. Så för rasens skull gör gärna ett BPH, gå ihop
några stycken, det blir roligare då.
En BPH-beskrivning tar ca 30-45 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment
och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika
situationer. Det handlar bl a om att möta främmande personer, att leka och
leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om du vill kan också hundens
reaktion vid skott prövas. Efter att du och din hund gått banan gör beskrivaren
en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet. Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. 

När en hundras uppnår 200 eller 500 BPH-beskrivna individer får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning. De innehåller massor
av information om rasens BPH-resultat.


Klubben bidrar med 200:-/ hund.
Kvittot på till mail kassor@tibetanskspaniel.org


> HÄR kan du läsa mer om BPH.

> HÄR kan du anmäla dig och din hund till BPH.
 

>HÄRkan du se hur många Tibbar som gjort testet och fler vill vi att det blir!

 Mail: kontakt@tibetanskspaniel.org

 Tillbaka till Aktiviteter