SSTS

DNA-test PRA3

Resultat DNA-test PRA3, svenskregistrerade hundar. Hundarna presenteras i bokstavsordning. 

A - D 

E - H

I - L 

M - P

Q - T 

U - Y 

Z - Ö 

Tänk på att alltid gå in och kontrollera resultatet på certifikatet också för att utesluta att "tryckfels-nisse" har varit i farten.


Vill du få din hunds dna-resultat registrerat, maila certifikat från AHT till dna@tibetanskspaniel.org

(SSTS registrerar endast de hundar som är testade och har ett certifikat från AHT).

Länk till NMHK's (Norsk Miniatyrhund klubb) registrering av DNA-testresultat.

Länk till SKKs DNA-tester i avelsarbetet - nya möjligheter och frågeställningar.

Registrering av tidigare erhållna resultat av PRA3-tester i era hundars stamböcker 
 

Information om DNA-test PRA3

PRA3 är en form av ögonsjukdomen PRA hos Tibetansk Spaniel och står för åtminstone 60 % av de PRA-fall som vår ras kan drabbas av, vilket innebär att det finns ytterligare minst en okänd mutation av ögonsjukdomen

Animal Health Trust i England (AHT) har utformat ett DNA-test som hittar genen för PRA3.

Vid avel är det enligt SKKs hälsoprogram krav på att föräldradjuren ska ögonlysas inom ett år vid parning. AHTs DNA-test är däremot frivilligt.

Fördelen med att utföra både DNA-test och ögonlysning är att ett DNA-test kan identifiera drabbade individer med sjukdomen PRA3 redan innan den har brutit ut, samt även bärare av PRA3.
Med ögonlysning identifierar man individer med begynnande/pågående PRA-sjukdom som kommer från övriga former av PRA, samt att man får en bredare information om ögats status.

Förklaring till de tre olika resultaten vid DNA-test för PRA3:

CLEAR – fri
CARRIER – bärare
AFFECTED – drabbad

En CLEAR är fri från genen för PRA3 och kan ej drabbas av denna sjukdom.

  • Vid avel blir en valp efter två föräldrar som är CLEAR alltid CLEAR.

En CARRIER kan aldrig utveckla PRA3 själv, hunden kan inte drabbas av denna sjukdom, men kan föra PRA3-genen vidare till sina avkommor.

  • Vid avel löper en valp efter två föräldrar som är CARRIER risk att bli AFFECTED.

  • Vid avel blir en valp efter en CARRIER och en CLEAR antingen CLEAR eller CARRIER, dock aldrig AFFECTED.

En AFFECTED hund är drabbad av sjukdomen PRA3, och får ej användas i avel.
 
En CARRIER får användas i avel men bara med en fritestad (CLEAR) hund. 

Frågor och Svar om DNA-test PRA3 Tibetansk Spaniel: LÄNK

Så här gör man om man vill DNA-testa sin hund: LÄNK

Tillbaka till Avel & Hälsa