SSTS

Regler för Klubbshoppen

Har Du något Du vill annonsera här, skicka ett mail till webmaster@tibetanskspaniel.org med fullständiga
uppgifter om vad det gäller, vem Du är och Dina kontaktuppgifter.

Regler för annonsering 
Du ansvarar själv som annonsör för att den information som du lägger in i annonsen inte strider mot gällande lagar, regler och att varan är korrekt beskriven. Du som annonsör är personligen ansvarig för din annons.

SSTS förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka annonsering. SSTS ansvarar inte för skada som beror på felaktig information i annonstexten.

En annons ligger ute i 2 månader från den dag som annonsen läggs ut såvida du inte själv väljer att få annonsen borttagen innan dessa två månader har gått. 

Tillbaka till Klubbshoppen