SSTS

Annonsera i Klubbshopen

Om du har något Du vill annonsera eller sälja, kan du göra det här.
Skicka ett mail till webmaster@tibetanskspaniel.org med fullständiga
uppgifter om vad det gäller och Dina kontaktuppgifter.

Regler för annonsering 
Du ska vara medlem och du ansvarar själv som annonsör för att den
information som är i annonsen inte strider mot gällande lagar, regler
och att varan är korrekt beskriven. Du som annonsör är personligen
ansvarig för din annons.

En kostnad på 100kr/ annons som går till Hälsofonden och annonsen
ligger ute i 2 månader från 
den dag som annonsen läggs ut såvida du
inte själv väljer att få annonsen 
borttagen innan dessa två månader har gått.

SSTS förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka annonsering. SSTS ansvarar inte för skada som beror på felaktig information
i annonstexten.

 

Tillbaka till Klubbshopen