SSTS

Regler för SSTS Aktiviteter

För att uppmuntra medlemmar i SSTS att arrangera någon form av aktivitet
med Tibben i fokus runtom i landet, har styrelsen beslutat att avsätta pengar
som alla medlemmar kan ansöka omatt få del av. Aktiviteten kan vara olika
typer av Tibbe-träffar, såsom exempelvis en gemensam promenad med hopp
och lek, ringträning, testa agilityhinder, etc. Under aktiviteten kanske ni vill
ha en gemensam fika, ni kanske behöver anskaffa någon speciell utrustning,
arrangera ett lotteri, fixa en tipspromenad etc. Detta kan ni ansöka om pengar till.
SSTS kan även hjälpa till att sprida information om aktiviteten via klubbens Facebook-sida.
Ansökan ska innehålla typ av aktivitet och vad pengarna ska gå till samt uppskattad kostnad.
Den som ansöker om pengar måste vara medlem, men det krävs inte medlemskap för de
som vill deltaga på aktiviteten.Skicka din ansökan till vår kassör Christina Fogel,
e-mail: kassor@tibetanskspaniel.org

SSTS 2022-06-16 / Webmaster

 

Tillbaka till Aktiviteter