SSTS

Utställningar SSTS 2022

Utställningsansvarig för SSTS är Richard Ytterström. 
Kontakt via mail: utstallning@tibetanskspaniel.org

SSTS Tävlingsanmälan, Lokalavdelningar
Blanketten är i PDF-format och ska alltså laddas ner

och skrivas ut på din egen skrivare. Därefter fyller Du i
blanketten och skickar den enligt PM. 
Du laddar hem blanketten här.
Du kan och ska alltså INTE skicka denna blankett till
SSTS via e-post, utan du måste skicka den via posten
till respektive arrangör!

SSTS CS utställningar har egen Anmälningsblankett som
finns länkad enligt PM, som kommer ut lite senare.


Upplands Väsby

Officiell utställning 2022-01-29 anordnad av LA Öst


Tvååker 

Officiell utställning 2022-07-10 anordnad av SSTS CS


Kalmar

Officiell utställning 2022-07-30 anordnad av LA Sydost


Svenstavik

Officiell utställning 2022-08-07 anordnad av SSTS CS


Upplands Väsby
Tibethund

Officiell utställning 2022-10-01 anordnad av LA öst


 Med reservation för ändringar