SSTS

Tibberådet

Avsikten med ett Tibberåd är att ta tillvara den kunskap som finns hos många av våra
erfarna uppfödare och göra den tillgänglig för flera. De frågor som kan ställas till Tibberådet
kan vara allt om den praktiska sidan av hunduppfödning såsom parning, dräktighet, valpning
men även andra specifika hundfrågor som våra medlemmar kan ha.
Tibberådet är inga avelsfunktionärer och diskuterar inte rena avelsfrågor, men kan råda vart
man kan vända sig för att få mer information i dessa frågor 
Tibberådet svarar gärna på dina frågor, så tveka inte att ringa!

Agneta Reis 070-2501348

Styrelsen sept 16 2020 / Annika Arosenius


Tillbaka till Kontakt, Protokoll m.m