SSTS

TIBBERÅDET SSTS                          

Avsikten med Tibberådet är att ta tillvara den kunskap som finns hos många av våra
erfarna uppfödare och göra den tillgänglig för flera. De frågor som kan ställas till Tibberådet
kan vara allt om den praktiska sidan av hunduppfödning såsom parning, dräktighet, valpning
men även andra specifika hundfrågor som våra medlemmar kan ha.
Tibberådet är inga avelsfunktionärer och diskuterar inte rena avelsfrågor, men kan råda vart
man kan vända sig för att få mer information i dessa frågor 
Tibberådet svarar gärna på dina frågor, så tveka inte att ringa!

Agneta Reis 070-2501348

Vakant

 Styrelsen sept 2019/ Annika Arosenius

Tillbaka till Om SSTS