SSTS

SSTS Styrelse

 
Ordförande
Pia Molin
Tel:070-7236664

Rycklösa Sofielund 1, 585 61 Linghem
E-post: piamolin@telia.com
 
Vice ordförande - Sekreterare -Korresponderande
- Utställningsansvarig 
Lotta Östlund
Tel: 073-0537569

Slätafly 150, 385 93 Torsås
 


Ledamot - Kassör - Avelsansvarig
Christina Fogel
Tel: 070-6713736

Härlunda Lilla Skattegården 1, 532 94 Skara
E-post: info@bainangs.se

 
Ledamot - Medlemansvarig - Tidningskommitté - Media
Anette Ståhl
Tel: 076 1601414

Svaltorp Högsätter, 597 96 Åtvidaberg
E-post: anette.tibbe@outlook.com


Ledamot - Sekreterare, protokoll
Christina Johansson
Tel: 076 8086161
Gunnarstorp 101, 386 96 Färjestaden

E-post: stina.olandsrf@gmail.com


Suppleant - Tidningskommitté

Lina Bäcklin
Tel: 070-6249046
Havsöringsgränd 5, 974 52 Luleå
E-post: lina.backlin@gmail.com


Suppleant
Ewa Sjöman-Olsson
Tel: 072-2241205

Brändabo Nils-Olstorpet 407, 385 93 Torsås
E-post: sjomanolssonewa@gmail.com

 
 
 

 

***********************************
Revisor / Revisorsuppleant
***********************************
Revisor
Roger Löfgren Tel: 0322-50810
E-post: s_roger.lofgren@telia.com

Revisor
Hans Wallstedt Tel: 073-423 24 16

E-post: hans@hwvykort.se

Revisorsuppleant
Carina Liljeborg Tel: 0480-55124 

E-post: sparlina@telia.com 

Revisorsuppleant
Anette Odenman Tel: 073-9028762

E-post: anette.odenman@gmail.com

************************************
Valberedning

************************************

Helena Kvarnström - Sammankallande
Tel: 070-6060315
E-post: helenakvarnstrom59@gmail.com

Anki Krohn
Tel: 073-8485895
E-post: ankikrohn@hotmail.com

Elisabeth Björk 
Tel: 070-2255018
E-post: elisabeth1bjork@hotmail.com