SSTS

SSTS Styrelse

Ordförande
Annika Arosenius Aktivitetansvarig-BPH
Tel. 070-667 73 36
Nynäs Gård 1, 749 48 Enköping
E-post: annika@nynasgard.se

Ledamot - Vice ordf. 
Pia Molin
Tel.070-7236664
Rycklösa Sofielund 1, 58561 Linghem
E-post: piamolin@telia.com
 
Ledamot - Sekreterare 
Vakant

 
 
Ledamot - Kassör - Medlemsansvarig
Lotta Karlsson
Tel. 070-574 09 16, 0142-29 66 80
Väderstadsvägen 37, 590 12 Boxholm
E-post: kain.kayenns@gmail.com

 
Ledamot - Sammankallande, Kontaktperson-Avelskommité
Christina Fogel
Tel :070-6713736
Härlunda Lilla Skattegården 1, 53294 Skara
E-post info@bainangs.se

 
Suppleant
Anette Ståhl

Tel:076 1601414
Svaltorp Högsätter, 59796 Åtvidaberg
E-post: anette.tibbe@outlook.com

 
Suppleant 
Richard Ytterström- Utställningsansvarig

Tel:070-2999786
Kungsveka 105, 31496 Torup
E-post: richardkonsulent@gmail.com
 

**************************

Revisor / Revisorsuppleant
**************************

Revisor
Roger Löfgren Tel: 0322-50810
E-post: s_roger.lofgren@telia.com

Revisor
Hans Wallstedt Tel: 073-423 24 16
E-post: hans@hwvykort.se

Revisorsuppleant
Carina Liljeborg Tel: 0480-55124 
E-post: sparlina@telia.com 

Revisorsuppleant
Anette Odenman Tel: 073-9028762
E-post: anette.odenman@gmail.com

***************************
Valberedning
***************************

Helena Kvarnström -Sammankallande. Tel:070-6060315
E-post:helenakvarnstrom59@gmail.com

Kalle Molin Tel: 070-3799068

Elisabeth Björk Tel: 070-2255018
E-post: elisabeth1bjork@hotmail.com


Tillbaka till Kontakt, Protokoll m.m

 
 
 

Är du intresserad eller vet du någon som tycker att det är intressant att jobba för vår älskade ras i SSTS styrelse?Styrelsearbete är både intressant , spännande och utvecklande. Men man bör ha tid och känna engagemang.

Helena Kvarnström 070-6060315

Kalle Molin 070-3799068

Elisabeth Björk 070-2255018