SSTS

GDPR dataskyddsförordningen

Personuppgiftslagen (PUL) är ersatt med dataskyddsförordningen (GDPR)

Med anledning av att personuppgiftslagen (PUL) ersattes 2018-05-25 av dataskyddsförordningen (GDPR)
förändras nu rutinerna kring lagring av personuppgifter inom Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS). Som ideell förening har SSTS tidigare på olika sätt sparat medlemmars personuppgifter för att kunna bedriva
och informera om föreningen verksamhet.
I PUL var ideella föreningar undantagna de regler som gäller kring lagring av personuppgifter. Med införandet
av GDPR innefattas även ideella föreningar så som exempelvis SSTS. I förändringen ingår att informera alla
medlemmar och personer som på ett eller annat sätt är aktiva inom SSTS hur vi hanterar personuppgifter.
Alla personuppgifter behandlas med den för varje tillfälle gällande lagstiftning.

På följande länkar och webbsidor finns ytterligare information:

SKKs behandling av personuppgifter www.skk.se/pub

Enkla grunder i GDPR

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/enkla-grunder-i-dataskydd.pdf
För föreningar och medlemsorganisationer https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och sma-organisationer/


GDPR i samband med anmälningar för medlemskap, kurser, tävlingar och andra aktiviteter inom SSTS regi:

SSTS lagrar de personuppgifter i enlighet med GDPR

Genom att du lämna dina personuppgifter vid medlemskap, anmälan till aktivitet, evenemang, kurser, tävling eller annat som anordnas i SSTS regi godkänner du samtidigt att SSTS lagrar och behandlar dessa. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Uppgifterna kan komma att användas vid andra tillfällen som gagnar SSTS och vår ras.

Mer information finns HÄR (SKK:s behandling av personuppgifter)