SSTS

TIBBERÅDET                    

Avsikten med Tibberådet är att ta tillvara den kunskap som finns hos många
av våra erfarna uppfödare och göra den tillgänglig för flera. De frågor som kan
ställas till Tibberådet kan vara allt om den praktiska sidan av hunduppfödning
såsom parning, dräktighet, valpning men även andra specifika hundfrågor som
våra medlemmar kan ha. Tibberådet är inga avelsfunktionärer och diskuterar
inte rena avelsfrågor, men kan gärna råda vart man kan vända sig för att få mer
information i dessa frågor

Tibberådet svarar gärna på dina frågor, så tveka inte att ringa till:

Agneta Reis 070-2501348   Mail: agneta.reis@kvilunda.se

Pia Molin 070-7236664   Mail: pikinaskennel@telia.com

Lena Brehmer 070-3083100   Mail: 
lena@kangris.com