SSTS

Trippeldiplom SSTS

Trippeldiplomet är till för att sporra klubbens medlemmar att vilja och våga träna och tävla i
olika grenar. Tanken är att inspirera ägare till Tibetansk Spaniel och samtidigt visa utåt vad
vår ras kan göra och vilken härlig träningskompis den kan vara.
Ha kul tillsammans med din hund och du får en ännu bättre kamrat!

Regler för att erhålla Trippeldiplom:
Hunden ska erhålla 3 valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar:

- Utställning: Pris minst Very Good.

- BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning : Genomförd BPH.

- Lydnadsprov: Minst ett godkänt uppflyttningsresultat i Startklass.

- Rallylydnad: Minst 70 poäng i Nybörjarklass.

- Agilityklass: Minst ett lopp i Klass 1 med 0 fel.

- Hoppklass (agility): Minst ett lopp i Klass 1 med 0 fel.

- Freestyle: ett resultat med snittpoäng om minst 75% i samtliga tre
  bedömningskategorier i klass I.

- Heelwork to Music: ett resultat med snittpoäng om minst 75% i samtliga tre
  bedömningskategorier i klass I.

- Viltspår: Godkänd i grundkurs.

- Nosework: Godkänt doftprov.

Ägaren ska vara medlem i Svensk Specialklubb för Tibetansk spaniel, SSTS.
Resultaten ska vara uppnådda i Sverige.
Ägaren ska själv lämna in resultaten till SSTS.
En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid, men en merit får inte
återanvändas 
utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.
Diplomet delas ut på årsmötet.

För ansökan: skicka e-post till SSTS på trippel@tibetanskspaniel.org och
ange hundens
registreringsnummer, namn, de tre meriter du vill ska stå med på
diplomet, i vilken ordning 
dessa ska stå samt datum när meriterna togs. Skicka
även med en bild som kan läggas 
upp på klubbens hemsida. 
Ansökan ska vara SSTS tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

Lycka Till !

Resultat för Trippeldiplom

Diplom 2018

Diplom 2019

Diplom 2020