SSTS

Uppfödarlistans Regler

  Uppfödare som är medlem i Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel kan be om publicering på uppfödarlistan.
  Vid sådan förfrågan skall:

- Medlemskap i SSTS vara styrkt genom inbetald medlemsavgift, om det är flera delägare,
  ska samtliga vara medlemmar i SSTS

- Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade kennelverksamhet i Sverige

- Uppfödaren ska vara väl insatt i de Rasspecifika Avelsstrategierna för Tibetansk Spaniel

- Har det gått mer än 8 år sedan sista kullen, Grå och Kursivstilsmarkeras uppfödaren
  Det går givetvis att få markerat som Aktiv Uppfödare igen när man fått en ny kull.

- Ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler, observandum* och rekommendationer,
  men också Jordbruksverkets regler samt rekommendationer från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser.
  Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.

  Brott mot SKKs grundregler, observandum* eller rekommendationer vilket leder till avstängning från SKK,
  leder också till avstängning från SSTS. Under tid som SSTS inväntar SKKs beslut på eventuell disciplinåtgärd
  gäller avstängning från SSTS

  RAS för Tibetansk Spaniel 

   SKK:s hemsida
 “Regler, Riktlinjer & Lagar”
   
SKK:s avelspolicy.

  *) Av SKK upprättat observandum innebär att aktuella avelsdjur inte skall användas till vidare avel.