SSTS

RD - Renal dysplasi (tidigare kallad PNP)

SSTS publicerar nedanstående listor som ett led i arbetet med att bekämpa sjukdomen
genom att ge uppfödare och ägare av Tibetansk spaniel en överskådlig bild av sjukdomens
spridning och omfattning.

Kända RD-fall i Sverige 1982 - 2018.

15/11-20 Två valpar har drabbats av njursjukdom, som efter obduktion inte var RD. 

Det är oerhört viktigt att om man misstänker RDatt man obducerar och tar blodprov för att 
utesluta RD. Man kan söka bidrag till obduktionen från SSTS Hälsofond.
Kontakta kassören 
kassor@tibetanskspaniel.org

Finska tibbeklubbens lista över RD-fall och deras föräldrar.

De fem senaste kända RD-fallen:

2018
SE60247/2017 Dawa, född 2017-11-15.

SE60247/2017
Dawa
SE63042/2011
C.I.B. DK UCH EE CH NORD UCH

Twist
S13073/2007
SE UCH
Hundmando Christmas Day
S22578/2005
FI JV-05 INT UCH SE V-07 SE&NO UCH WW-06 WW-10
Mango's Pentagon
S45822/2003
NO UCH SE UCH
Bio-Bios Kickoff
S69840/2006
Sidenvägens Splendid Cornelia
S52152/2005
P'Zazz Dreams Are Made
S58334/2001
P'Zazz Nightingale
SE46225/2013
Skogsälvan's Baby In Nangiala
S64738/2006
NORD JV-07 SE UCH
Nalinas Loknath Lo
S53808/2005
SE UCH
Nalinas Peleus
S10681/2004
SE UCH
Nalinas Nuba
SE54246/2010
Chaing-Jemi's Lavendulaaugustifolia
S46562/2009
SE UCH US CH
Dragonsong Chevron One
S60295/2003
Fables Sheltie Suprice Carmen

 

2018
SE60243/2017 Kipu, född 2017-11-15.

SE60243/2017
Kipu
SE63042/2011
C.I.B. DK UCH EE CH NORD UCH

Twist
S13073/2007
SE UCH
Hundmando Christmas Day
S22578/2005
FI JV-05 INT UCH SE V-07 SE&NO UCH WW-06 WW-10
Mango's Pentagon
S45822/2003
NO UCH SE UCH
Bio-Bios Kickoff
S69840/2006
Sidenvägens Splendid Cornelia
S52152/2005
P'Zazz Dreams Are Made
S58334/2001
P'Zazz Nightingale
SE46225/2013
Skogsälvan's Baby In Nangiala
S64738/2006
NORD JV-07 SE UCH
Nalinas Loknath Lo
S53808/2005
SE UCH
Nalinas Peleus
S10681/2004
SE UCH
Nalinas Nuba
SE54246/2010
Chaing-Jemi's Lavendulaaugustifolia
S46562/2009
SE UCH US CH
Dragonsong Chevron One
S60295/2003
Fables Sheltie Suprice Carmen

 

 

2015
SE42058/2011 Rövardotterns Eros, född 2011-05-27.

SE42058/2011
Rövardotterns Eros
S49988/2006
SE UCH
Tjo-Nins Dionysos
S22333/2004
DK UCH INT UCH NO UCH SE UCH
Landboskogens Black Jack 
S59150/2002
Strömkarlens Lakrits
S55368/98
NORD UCH
Camu-Li's Tequila-Sunrise
S27778/2005
Sagaland's Zelda
N11009/00
INT UCH NORD UCH
Sagaland's Simba
S21716/2002
DK UCH NO UCH SE UCH
Camu-Li's Cherry-Blossom
S28518/2008
Rövardotterns Samba 
S55031/2006
Nalinas Kachgogu
S53808/2005
SE UCH
Nalinas Peleus
S55344/2003
Follow Nalinas Kiri Te Kanawa 
S55889/2006
Macontas Rani
S24742/2003
Macontas Duttan-Dej-Du
S55645/2004
Strömkarlens Fragancia

 

2013
SE12367/2006 Twist'n Shout Mark Twain, född 2005-12-12.

S12367/2006
Twist'n Shout Mark Twain
S55706/98
INT UCH NORD UCH SE V-99
Camu-Li's Humphrey-Bogart
S15404/90
FI UCH INT UCH NORD UCH SE V-93-95-96
Bio-Bios Ivanhoe
SF5340/87
SE UCH
Karika Of Zlazano
S24982/89
FI UCH SE UCH
Of Zlazano Ka-Da-Ka
S65372/91
SE UCH
Oljo-Berget's Cinde-Rella
S24099/90
SE UCH
Zollis Lill-Tjabo
S17870/88
Corellas Colibri
S13206/2003
Lady Ninjas Isn't She Lovely
S47306/98
FI UCH INT UCH NORD UCH SE V-93-95-96
Body Rocks Blood Rock          
S37212/97
DK UCH SE UCH
Body Rocks Robert Palmer
S32903/94
Body Rocks Call Me Wild
S40405/97
Body Rocks Santana
S11154/92
NORD UCH
Body Rocks Neil Young
S67780/91
Body Rocks Miriam Makeba

 

Kopierat från SLU
Renal dysplasi definieras som en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen är dödlig och de flesta
hundar insjuknar och avlider mellan 4 månader och 2 års ålder.

I enstaka fall kan hunden leva längre men då kan den t.ex. ha en fungerande njure. Hos en frisk valp är
njurarna färdigutvecklade vid ca 8 veckors ålder. Hos en valp med renal dysplasi förblir njurarna underutvecklade,
vilket orsakar inflammation och bildandet av stel fibrös vävnad. Detta leder så småningom till njursvikt.

De kliniska symtomen uppkommer när mer än 75 % av njurvävnaden är skadad och liknar symtomen hos andra njursjukdomar som t.ex. ökad törst och urinering, aptitlöshet, och avmagring. Vid ultraljudsundersökning på en
sjuk hund ses ofta att njurarna är små och ojämna. I blodet är koncentrationen av urea och kreatinin förhöjda
på grund av att njuren inte renar avfallsprodukter som den ska.

Eftersom de kliniska symtomen för renal dysplasi inte går att särskilja från andra njurproblem innebär det att
diagnosen bara kan fastställas genom analys av ett vävnadsprov från njuren.

Kopierat från SKK
Det kan finnas olika orsaker till renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många hundar inom en ras och
hundar som är släkt med varandra, kan man dra slutsatsen att det sannolikt är en genetisk förändring som ligger bakom. Arvsgången har inte kunnat fastställas men eftersom sjukdomen är allvarlig kan följande rekommendation tillämpas i avelsarbetet: Den affekterade individen är självfallet inte aktuell för avel. Båda föräldradjuren till den affekterade individen nedärver sannolikt en ökad risk för att utveckla njursjukdomen och ska därför fortsättningsvis
inte heller användas i avel.

Ett forskningsprojekt avseende renal dysplasi pågår för närvarande vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

 

Tillbaka till Avel & Hälsa