SSTS

För er som är intresserade av att kunna söka mer information:

Lista över PRA-fall t o m 2017

PRA
- Progressiv Retinal Atrofi
är en välkänd ärftlig sjukdom som leder till blindhet.

Båda ögonen angrips. Sjukdomen debuterar ofta med nattblindhet.
Arvsgång Autosomalt recessiv, detta innebär att båda föräldrarna till ett PRA-fall kan vara
friska anlagsbärare.Vid avel med 2 friska anlagsbärare finns det risk att 25 % av avkomman
drabbas av sjukdomen, 50 % blir friska anlagsbärare och 25 % är friska, fria från anlag.
Observera att dessa procentsatser är ett genomsnitt då man räknar i mycket stora populationer
och är inte tillämpbart i mindre.

SKK:s grundregler kräver att hundar drabbade av PRA tas ur avel. Gäller såväl de som är undersökta
med ögonlysning som de som är gentestade för PRA3.

Eftersom man vid DNA-test vet vilka hundar som är bärare av PRA3-gen kan dessa hundar användas
sparsamt i aveln, men då med hund som är testad fri från PRA3.
Dessa valpar bör DNA-testas innan försäljning. SSTS målsättning är att på sikt eliminera PRA3 ur rasen.

Föräldrar, avkommor och helsyskon till hundar som genom ögonlysning fått diagnosen PRA, men efter
DNA-test visat sig fria från PRA3, skall tas ur avel. Uppfödaren har en skyldighet att informera övriga
valpköpare i den drabbade kullen.
SSTS rekommenderar att alla hundar som används i avel bör testas för PRA3. Heriditärt fri innebär att en
hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses fri från anlaget.
För närvarande gäller i SSTS att det friade DNA-testet gällande PRA3 inte får ligga mer än 3 generationer bakåt.

Under hundens namn, i respektive stamtavla nedan, finner ni datumet för när PRA konstaterades. 

SE39482/2010 Siriellas Betty Hope, född 2010-05-10.

 SE39482/2010
 Siriellas Betty   Hope
 PRA konstaterat
 2019-02-18

 

 S19181/2009
 Siriellas Aragorn   Elessar
 S13867/2008
  AZ CH CY CH GE CH MD CH ME CH RO CH
 Sommerlyst's Tan-Tan For   Shangri-La
 DK19989/97
 Sommerlyst's Jiba Cespa
 DK20454/2005
 AT CH DK UCH HU CH INT UCH LT CH   RO CH
 Sommerlyst's Jomo Vesta
 S61117/2005
 Smedjekronans Cinderella
 S47306/98
 DK UCH SE UCH
 Body Rocks Blood Rock
 S40700/2001
 Body Rocks Novastar
 S20146/2008
 Tibbetunet's Heidi   Hyacint
 NZKC02735-2003
 Azienta Nz Black-Zorro
 NZKC01996-2002
 NZ CH US CH
 Azienta Formal Attire
 NZKC09164-2000
 NZ CH
 Azienta Zim-Kyi
 N08155/05
 Tibbetunet's Desiree
 S54571/99
 NO UCH
 Strömkarlens Iakkhos
 N19254/99
 Wildside's Ally-Lady

 

 

S20750/2009 Mavibos Zaga, född 2009-02-08.

 S20750/2009
 Mavibos Zaga
 PRA konstaterat
 2018-09-23
 S69530/2005
 SE UCH
 Mavibos Indo
 KCAE00048403
 Rosanley Its Anuther Thyme
 KCSB3923CM
 GB CH
 Linsdown Kova
 KCSB2175CK
 GB CH
 Rosanley One Moment In Thyme
 S14834/2001
 SE UCH
 Zik-Zak's Regina Mavibos
 N05169/97
 Zik-Zak's Karo
 S55547/98
 NO UCH SE UCH
 Mavibos Samona For Zik-Zak
 S69529/2005
 Mavibos Catzy
 S54814/93
 NO UCH SE UCH
 Mavibos Kalimo
 S16574/86
 Norrforsens Dorfhu
 S57573/90
 INT UCH NO UCH SE UCH
 Lolita
 S10664/2003
 NO UCH SE UCH
 Mavibos Jantina
 S12737/97
 Niam Othello
 S14834/2001
 SE UCH
 Zik-Zak's Regina Mavibos

 

 

SE12951/2010 Tessans Ingo, född 2009-12-07.

 SE12951/2010
 Tessans Ingo

 PRA konstaterat
 2018-09-13

 S46562/2009
 SE UCH US CH
 Dragonsong Chevron One
 AKCNM14014
 US CH
 Helfor Nyima
 KCSB3767BU
 GB CH
 Carretero Dancing Master
 KCM0100202M01
 Noori Of Helfor
 AKCNM94315501
 US CH
 Colphil Cla-Rha
 KCSB4392CI
 Ambyla Chyn Cha At Braeduke
 KCSB0294CK
 Colphil Ca-Rha
 S35826/2006
 Body Rocks Powergod
 S47111/2000
 Body Rocks Magnum Bonum
 S12804/99
 IE CH SE UCH
 Glishanna Uinseann
 S41290/96
 DK UCH SE UCH
 Body Rocks Nirvana
 S53457/2001
 SE UCH
 Body Rocks Primal Fear
 S15063/98
 INT UCH KBH V-06 NORD UCH
 Body Rocks Wet Wet Wet
 S28114/96
 Avigdor Coriander

 

Tillbaka till Avel &Hälsa