SSTS

Regler för annonsering på SSTS omplaceringslista.

1. För att få annonsera här på SSTS omplaceringslista så krävs att Du är medlem i SSTS.

2. Om hunden sätts ut av uppfödaren så krävs att SSTS valphänvisningsregler är uppfyllda. SSTS valphänvisningsregler hittar du här.

Not. Annonsen ligger kvar i 10 veckor och tas därefter bort om inte annonsören meddelar att den ska vara kvar.