SSTS

 

- Mer information och regler om valphänvisningen hittar du här.


- SKKs rekommendationer avseende inavelsgrad kan du läsa om här.

 Valplista finns även på SKKs Köpa Hund och där är inavelsgraden för respektive kull uträknad.

- DNA-test PRA3, information och resultat på testade hundar här.

 

Skicka ditt mail i god tid med alla uppgifter om den väntade/födda kullen, enl valphänvisningens regler, till 

valplistan@tibetanskspaniel.org

Tillbaka till Valplistan