SSTS

 

Ni som nu ska registrera de tidigare erhållna resultaten av PRA3-testerna i era hundars stamböcker:


Scanna in certifikatet från AHT samt remissen från SKK som ska ha fyllts i av veterinären när testet togs.

Skicka dessa till vet@skk.se

Ni kan även kopiera certifikatet och skicka det tillsammans med remissen till:

Svenska Kennelklubben, Avd för Avel och Hälsa,163 85 Spånga.

Om båda föräldrarna till din hund är testade fria och resultaten är inlagda i SKK's databas kommer din hund
påföras beteckningen hereditärt fri.
När det gäller hereditärt fria som importerats från Norge eller Danmark så kan man själv ta ett utdrag från deras
avelsbaser och skicka in till SKK så registerar de det.
Detta gäller även hundar som är importerade när de redan är testade i Norge eller Danmark.
När det gäller hundar i andra länder så går det ej i dagsläget att göra detta. De har inte samma krav som i Sverige.


Angående bortappade, felskickade remisser eller att man aldrig skaffat en remiss:

Om det finns ordentliga journalanteckningar hos den veterinär som tagit testet (det ska stå vilket test som tagits och att
man kollat id på hunden och helst vart man skickat testet) då kan man be om en journalkopia och skicka in den till SKK.
Man kan inte få en remiss ifylld i efterhand.

Tillbaka till DNA-test PRA3