SSTS

Som medlem i SSTS har du förmånen att få prenumerera på SSTS Kritikhäfte.

Kritikhäftet är en sammanställning av alla de kritiker på tibbar som har ställts ut på
SKKs och SSTS utställningar under året.

Vill du prenumerera på Kritikhäftet?

Prenumeration av utställnings kritiker 2019
Anmäl till kassören Lotta Karlsson kain.kayenns@telia.com
Skriv utställningskritik år 2019 samt namn, adress och mail adress
Då kommer hon att skicka en faktura på 250 kr till er.

När vi får in kritikerna från utställningarna skrivs kritikerna ut för en utställning i taget
och skickas till er via mailen. Har ni ingen mail så kan ni få den hemskickad via posten.
Vi skickar ut kritikerna vart efter vi får in dem från länsklubbarna.

Hoppas att ni vill fortsätta prenumerera på kritiker och att nya medlemmar blir
prenumeranter, pengarna går till SSTS hälsofond!

NYHET!
Nu kan du förutom att ha en helårsprenumeration på utställningskritikerna, även 
köpa kritikerna från enskilda utställningar arrangerade av SSTS eller SKK. 
Klubben har alla kritiker för många år tillbaka lagrade, så det går bra att beställa 
även äldre kritiker från enskilda utställningar.

Priset är 25:-/utställning och då får du dem skickade till dig via e-mail. Vill du hellre
ha dem utskrivna och levererade i brevlådan kostar det bara 10:- extra, alltså 35:-.
Betalning sker till SSTS Bank giro 5079-6408.  Ange från vilken utställning du vill ha 
kritikerna samt din mailadress, så skickar vi dem.

Kritikhäftena är ett ideelt arbete och pengarna går till vår Hälsofond!