SSTS

 

 

 

 

Ammacentralen

Ammacentralen förmedlar kontakten mellan uppfödare med moderlösa valpar och tikar som kan tänkas hjälpa till.

Kontaktperson för Ammacentralen är Kerstin Norberg, och henne når du på 08-667 35 09 eller på kerstin.norberg@zelmaas.se